O společnostiProduktyTech.infoReferenceCertifikátyKontakty
Česky    

SCADA Ex se skládá z komponent určených do prostředí s nebezpečím výbuchu. Je součástí systému pro kontrolu, řízení a vizualizaci různých technologických procesů. Systém se skládá z jednotlivých modulů, které jsou vzájemně propojeny pomocí průmyslové sběrnice na bázi linky 485. Moduly mohou být umístěny buď na jednom místě, nebo na různých místech propojených linkou 485, přičemž délka jednoho segmentu je až 200 m (nebo 1400 m - v závislosti na aplikaci). Výroba probíhá v souladu s ISO 9001/2000.

Moduly systému SCADA Ex jsou plně kompatibilní s řadou modulů SCADA a systémem řízení do prostředí s nebezpečím výbuchu MFT1000.Systém může pracovat v několika režimech. Například :

  1. V jednoduché aplikaci pracuje jeden terminál připojen k zařízení MFT1000 a umožňuje obsluze do řízeného procesu zasahovat (vše v Ex prostředí).
  2. Systém SCADA monitoruje a řídí proces přes Ex bariéry a pomocí Terminálu Ex zobrazuje stavy systému a umožňuje obsluze do procesu zasahovat v Ex zóně.
  3. Systém eBOX (např. s moduly SCADA) monitoruje a řídí proces přes Ex bariéry a pomocí Terminálu Ex (max.4) zobrazuje stavy systému a umožňuje obsluze do procesu zasahovat v Ex zóně.
  4. Další zapojení jsou kombinací modulů a systémů vycházející ze vzájemné kompatibility systémů eBOX, SCADA, SCADA Ex a MFT1000.


FLAP spol. s r.o.