O společnostiProduktyTech.infoReferenceCertifikátyKontakty
Česky    

SCADA je systém pro kontrolu, řízení a vizualizaci různých technologických procesů. Systém se skládá z jednotlivých modulů, které jsou vzájemně propojeny pomocí průmyslové sběrnice na bázi linky 485. Moduly mohou být umístěny buď na jednom místě, nebo na různých místech propojených linkou 485, přičemž délka jednoho segmentu je až 200 m (nebo 1400 m - v závislosti na aplikaci). Výroba probíhá v souladu s ISO 9001/2000.

Moduly systému SCADA jsou plně kompatibilní s řadou modulů SCADA Ex a systémem řízení do prostředí s nebezpečím výbuchu MFT1000.Systém může pracovat v několika režimech. Například :

 1. V jednoduché aplikaci pracuje jeden nebo několik modulů samostatně. Monitorují a řídí daný proces bez zobrazování stavů aplikace.
 2. Systém monitoruje a řídí proces, pomocí displeje a klávesnice zobrazuje stavy systému a umožňuje obsluze do procesu zasahovat.
 3. Systém monitoruje a řídí proces. Je připojen k PC s programovým vybavením MORIS 32 pomocí něhož je prováděna vizualizace daného procesu a zásahy obsluhy do procesu. Zároveň je možné zobrazovat informace o procesu a provádět do něj zásahy pomocí displejů s klávesnicí umístěných na různých místech procesu.
 4. Systém proces pouze monitoruje a celé řízení procesu probíhá v připojeném PC s programovým vybavením MORIS 32.

  V jedné smyčce je možno připojit 31 modulů. Tato místa jsou navzájem propojena průmyslovou sběrnicí na bázi RS 485 s maximální délkou jednoho segmentu 1400 m. Systém je navržen tak, aby porucha jedné jeho části nezpůsobila vyřazení celého systému.

  Systém mohou tvořit následující moduly:

 • Modul NCENTR

 • Modul COMBI-88

 • Modul NIO32

 • Modul NDAC16

 • Modul NADC6412

 • Modul NADC812

 • Modul NOPTO 16

 • Modul NREL 8

 • Modul COMBI 300


FLAP spol. s r.o.