About companyTech.specificationsReferenceCertificatesContacts
English    

Oceněno cenou GRAND PRIX na veletrhu PRAGOREGULA 2003

 

Základní rysy:
  • decentralizovaná koncepce řídícího systému, tzn. snížení nákladů na kabeláž pro přenos dat
  • dlouhodobá životnost v podmínkách prašného provozu
  • vysoká rychlost regulace pro přesné dodržení receptur
  • software v různých jazykových mutacích
  • možnost postupného nahrazování původního ř.s.
  • z velké části tuzemská výrobní a součástková základna
  • vývoj a výroba dle ISO 9001
  • platforma MS Windows
V roce 2003 byl úspěšně zakončen prvními instalacemi několikaletý vývoj a testování řídícího systému pro obalovny živičných směsí Progress Junior. Ačkoli je na území České republiky přibližně sto obaloven, neexistoval až do roku 1996 tuzemský výrobce a celé obalovny se nakupovaly od velkých evropských výrobců. V roce 1996 začala brněnská firma ASKOM s.r.o. vyvíjet a v roce 1997 vyrábět a rekonstruovat obalovny vlastní konstrukce a postupně získala významný podíl na trhu v ČR (v roce 2003 42% trhu). Současně začala obalovny i vyvážet do zemí východní Evropy. V roce 2001 oslovila firmy BCM Control s.r.o. a FLAP s.r.o., zabývající se řídícími systémy a na základě této trojstranné spolupráce vznikl během roku 2002 řídící systém Progress Junior.

zvětšit obrázek

Progress Junior je systém pro kontrolu, řízení a vizualizaci obaloven asfaltových směsí. Systém se skládá ze dvou základních částí. Z řídícího a vizualizačního software Progress Junior a měřícího a řídícího hardware pro sběr dat a řízení silových výstupů SCADA 485/2001. Obě části mohou pracovat také samostatně a přizpůsobují se na obalovně již používanému hardware nebo software. Toto je výhodné hlavně v případě modernizace a rekonstrukce obaloven, kdy je možno zachovat části stávajícího řízení a nahradit pouze části zastaralé nebo nevyhovující.  

zvětšit obrázek

 
 

Řídící a vizualizační software Progress Junior

Řídící a vizualizační software Progress Junior je robustní aplikace pracující  pod operačním systémem Windows 2000, XP a NT. Standardně je tento software navržen jako dvoumonitorový a obsluha může pohodlně sledovat celou technologii obalovny. Na  jednom monitoru  je zobrazen míchací proces  včetně navažování materiálu (ukázka zobrazení míchacího procesu je na obrázku). Na druhém monitoru je zobrazen proces studeného třídění, ohřevu kameniva, dopravní cesty, filtry, živičné hospodářství a ostatní pomocné součásti obalovny.  

Pomocí těchto dvou monitorů se provádí také zadávání a výběr receptů včetně nastavení důležitých provozních parametrů. Systém provádí kompletní záznam provozu obalovny a ukládá ho do denních souborů, které je možno následně archivovat. Je vybaven obsáhlým aparátem, který umožňuje tyto data vyhodnocovat a to jak ve formě tabulek, tak v grafické formě jako grafy. Tyto výstupy je možno tisknout na běžných tiskárnách. Vzhled a způsoby zobrazování těchto informací lze upravit dle konkrétních požadavků zákazníka. Tyto výstupy lze přímo načítat do standardních kancelářských aplikací jako je např. Excel, T602 atd. a použít je pro další zpracování.

detailní obrázek

Software Progress Junior  může pracovat také v lokální sítí a technologii obalovny je možno sledovat také na dalších počítačích zapojených do sítě. Stejně tak je možno vzdáleně zadávat a editovat recepty, vyhodnocovat data o provozu obalovny atd. Systém je uživatelsky příjemný, má jednoduché a intuitivní ovládání. Je doplněn obsáhlým systémem nápověd a hlášení, jak v textové tak ve zvukové formě. Zároveň je velmi variabilní a lze ho operativně upravovat dle potřeb a požadavků zákazníka.  

SCADA 485-2001 - systém pro sběr dat a řízení výstupů

SCADA 485-2001 je druhou částí řídícího systému obaloven. Je tvořena systémem modulů pro sběr dat a řízení výstupů. Tyto moduly jsou vzájemně propojeny pomocí průmyslové sběrnice na bázi linky RS 485. Moduly mohou být umístěny buď na jednom místě, nebo na  různých místech propojených linkou RS 485, přičemž délka jednoho segmentu je až 1400 m.V jedné smyčce je možno připojit  31 modulů.  Systém je navržen tak, aby porucha jedné jeho části nezpůsobila vyřazení celého systému. Moduly z nichž se systém skládá obsahují jednak binární a analogové vstupy pro monitorování stavů v technologii obalovny, dále releové výstupy pro řízení akčních členů  a analogové výstupy pro řízení měničů a dalších zařízení. Součástí je také modul Ncentr opatřený displejem a klávesnicí, který umožňuje samostatné řízení a monitorování jednotlivých částí obalovny (např. dávkovačů kameniva, živičného hospodářství, filtrů atd.)

 
Systém může pracovat v několika režimech:
1.V jednoduché aplikaci pracuje jeden nebo několik modulů samostatně, monitorují a řídí daný proces bez zobrazování stavů aplikace.
2. Systém monitoruje a řídí proces pomocí displeje a klávesnice na modulu Ncentr zobrazuje stavy systému a umožňuje obsluze do procesu zasahovat.
3. Systém monitoruje a řídí proces. Je připojen k PC s programovým vybavením Progress Junior (nebo jiným vizualizačním sw) pomocí něhož je prováděna vizualizace daného procesu a zásahy obsluhy do procesu. Zároveň je možné zobrazovat informace o procesu a provádět do něj zásahy pomocí displejů s klávesnic umístěných na různých místech procesu.
4. Systém proces pouze monitoruje a celé řízení procesu probíhá v připojeném PC s programovým vybavením Progress Junior.
 

Způsoby aplikace řídícího systému na obalovnách asfaltových směsí

Aplikace řídícího systému na obalovnách můžeme rozdělit do dvou základních skupin.

1. Stavba nových obaloven  

Zde se aplikuje kompletní systém pro řízení obaloven.

2. Rekonstrukce a modernizace stávajících obaloven

Zde se dobře uplatňuje modulová koncepce systému a přizpůsobivost jednotlivých částí. Základní varianty použití.
 
1. Kompletní výměna řídícího systému 
Stávající systém snímání vstupů a řízení výstupů se nahradí příslušnou konfigurací SCADA 485/2001 a ve velínu se osadí počítač se softwarem Progress Junior.
2. Výměna vizualizačního software a ponechání řídícího hardware
Stávající systém snímání vstupů a řízení výstupů se zachová a ve velínu se počítač doplní o "přizpůsobovací" kartu, která zajistí kompatibilitu stávajícího hardware se software Progress Junior. V některých případech může dokonce pracovat původní řídící software alternativně s novým řízením.
3. Výměna vizualizačního software a doplnění řídícího hardware
Stávající systém snímání vstupů a řízení výstupů se zachová. Pro snímání dodatečných vstupů a řízení dodatečných výstupů se doplní do systému potřebný počet modulů SCADA. Ve velínu se doplní počítač o "přizpůsobovací" kartu, která zajistí kompatibilitu stávajícího hardware se softwarem Progress Junior.
4. Doplnění řídícího hardware
Stávající řídící software se zachová a pro snímání dodatečných vstupů a řízení dodatečných výstupů se doplní do systému potřebný počet modulů SCADA. Jeden z modulů SCADA slouží pro začlenění nových částí řízení do řídícího systému.

Výroba systému řízení obaloven asfaltových směsí Progress Junior probíhá v souladu s ISO 9001.

V praxi je možná celá řada dalších kombinací dle konkrétních podmínek na dané obalovně.

 
Download přední strany letáku Proces Junior (*.jpg)

Download zadní strany letáku Proces Junior (*.jpg)

FLAP spol. s r.o.