O společnostiProduktyTech.infoReferenceCertifikátyKontakty
Česky    

MFT 1000 BU
Základní jednotka systému. Skládá se z procesorové části a samostatného displeje s klávesnicí. (viz. mechanické rozměry  MFT 1000BU) K jedné jednotce je možné připojit až
5 displejů (dva pracují nezávisle). Displej MFT 1000 D je LCD grafický a podsvětlený pro lepší viditelnost za šera a v noci. Pro zobrazení dat o tankovaní v ne Ex prostředí je možné použít také velkoplošný LED display, tento displej rovněž může informovat obsluhu o stavu technologie (otevření ventilů, spuštění čerpadel, atd.) Jednotka MFT 1000 je určena k instalaci do výbušného prostředí do zóny I.  Provádí kompletní měření a autonomní řízení jednoho čerpacího místa. Řízení čerpadel a ventilů probíhá na základě údajů z průtokoměrů a zpětnovazebních prvků na čerpadlech a ventilech a údajích z MFT Monitoru. Veškeré algoritmy (např. pro výpočet průměrných hodnot) jsou v souladu s metrologickými předpisy. Vnitřní sw MFT 1000 se vyznačuje vysokou variabilitou, proto je možné připojit do systému jak objemové PD metry, tak hmotnostní průtokoměry různých výrobců a parametrů. MFT 1000 obsahuje i samoučící se algoritmy pro predikci různých stavů v závislosti na změnách podmínek tankování (např. doba tankování v závislosti na výšce hladiny produktu v nádrži). Procesorová část se obvykle montuje místo stávajícího zařízení přímo na průtokoměr (PD - metr). Samostatný displej s klávesnicí může být umístěn přímo na procesorové části nebo na jiném vhodném místě do 15 metrů od procesorové části. Elektronika je umístěna v nerezové krabici v Exe provedení (pro ne Ex aplikace je možné použít plastové provedení). Elektronika je složena ze základní procesorové desky s deseti komunikačními porty(!), do které se zasazují volitelně karty vstupů/výstupů. Na jeden port je možno osadit volitelně několik různých typů desek, což je umožněno technologií "plug and play" pro automatické rozeznání a naadresování připojené desky. Díky této moderní technologii je možné libovolně vytvářet mnoho různých kombinací počtu vstupů/výstupů/displejů a klávesnic přesně dle požadavků dané aplikace. Tato struktura navíc velmi zjednodušuje a zlevňuje servis a výměnu poškozených desek, neboť při větším počtu instalovaných jednotek MFT 1000 je možné držet skladem jen několik málo ks od každého typu desky. Při výměně desky není nutné provádět žádné adresování či rekonfiguraci nastavení. Takto navržený systém je unikátní i v celosvětovém měřítku a je velmi náročný na vývoj a výpočet parametrů jednotlivých obvodů z hlediska Ex norem. MFT 1000 je dostupné i v provedení v pevném závěru (Exd), nebo v ne Ex provedení, pokud je to požadováno.   

   

Seznam všech dostupných vstupů a výstupů MFT 1000

Displej

5

ks

Pulsní I.S. vstup 5 kHz

12

ks

On/Off I.S. vstup 100 Hz

24

ks

I.S. Pt 100

9

ks

I.S. 4-20 mA vstup aktivní

5

ks

Pulsní non I.S. vstup 5 kHz

12

ks

On/Off non I.S. vstup 100 Hz

24

ks

4-20 mA vstup pasivní

6

ks

Uzemnění cisterny

5

ks

Relé

24

ks

Seznam vstupů a výstupů pro standardní MFT 1000

Displej

1

ks

Pulsní I.S. vstup 5 kHz

4

ks

On/Off I.S. vstup 100 Hz

8

ks

I.S. Pt 100

3

ks

I.S. 4-20 mA vstup aktivní

1

ks

Pulsní non I.S. vstup 5 kHz

4

ks

On/Off non I.S. vstup 100 Hz

8

ks

4-20 mA vstup pasivní

2

ks

Uzemnění cisterny

1

ks

Relé

8

ks

Pro snadné určení konfigurace MFT 1000 a počtu vstupů a výstupů si zde můžete stáhnou *.xls soubor MFTConfig

MFT 1000 BU může řídit následující zařízení:
- čerpadlo produktu
- servo škrtící klapky produktu
- přepínání druhu aditiva při dvou aditivech
- čerpadlo aditiva pří použití průtokoměru aditiva
- dávkovací čerpadlo aditiva (je - li  použito)
- servo škrtící klapky aditiva (je - li použito)

MFT 1000 BU komunikuje pomocí RS 485 s následujícími součástmi systému:
- s ostatními jednotkami MFT 1000 BU o ovládání čerpadel produktu pokud jsou použita tato čerpadla jako společná pro několik tankovacích míst
- s počítačem ve velínu o datech souvisejících s tankováním (odběratel, tankované množství, čas tankování atd.)
- s tiskárnou o tisku příslušného výdejního dokladu o tankování


FLAP spol. s r.o.