O společnostiProduktyTech.infoReferenceCertifikátyKontakty
Česky    

PŘÍKLAD KONFIGURACE SYSTÉMU MFT 1000

Na následujícím obrázku je znázorněn příklad velmi jednoduché aplikace systému MFT 1000 v této konfiguraci:
Tři tankovací místa připojená k jednomu tanku s produktem. Každé tankovací místo je osazeno základní jednotkou MFT 1000 BU. První tankovací místo má samostatné čerpadlo produktu a je vybaveno rotačním čerpadlem a průtokoměrem aditiva. MFT 1000 BU měří prošlý objem produktu, jeho teplotu a prošlý objem aditiva. Na základě těchto údajů a informace o požadovaném množství produktu řídí čerpadlo produktu, nastavení škrtícího ventilu a čerpadlo aditiva tak, aby bylo provedeno naplnění cisterny s požadovanou přesností v co nejkratším čase. Zároveň hlídá nežádoucí a poruchové stavy. Na displeji zobrazuje přehledným způsobem všechny informace o tankování, které potřebuje obsluha. Po ukončení tankování odešle informace do počítače ve velínu a zároveň uloží tuto informaci do své záložní paměti. Do záložní paměti lze uložit kompletní informaci až o 256 tankováních. Druhé a třetí tankovací místo je připojeno na společné čerpadlo produktu a k produktu se nepřidává aditivum. Jinak probíhá tankování stejným způsobem jako u prvního čerpacího místa. U vstupu do tankovacího terminálu je umístěna tiskárna MFT 1000 P, která vydá odběrateli přehledný doklad o všech tankováních, které po vstupu do tankovacího prostoru učinil. Komunikační linka propojuje jednotlivá tankovací místa s tiskárnou a s velínem, kde je pomocí modemu MFT 1000 M připojen počítač s vizualizačním softwarem.
 

 
  

FLAP spol. s r.o.