O společnostiProduktyTech.infoReferenceCertifikátyKontakty
Česky    

Oceněno cenou GRAND PRIX na veletrhu PRAGOREGULA 2002

Detailní obrázek MFT 1000 MFT 1000 je automatický tankovací systém pro kontrolu a řízení tankování v prostředí s nebezpečím výbuchu. Představuje náhradu stávajících tankovacích systémů pro distribuci kapalin v petrochemickém a chemickém průmyslu. Modulární koncepce s volitelným počtem vstupů a výstupů však umožňuje použit MFT 1000 jako univerzální SCADA (řídící) systém pro výbušné prostředí i pro další aplikace, jako např. on-line blender, sběr dat v Ex prostředí, jednotku pro ruční zadávání a zobrazení dat v Ex prostředí, atd. U mnoha aplikací lze s výhodou uplatnit kompatibility MFT 1000 s moduly SCADA systému ST 485. Vývoj MFT 1000 probíhal za pravidelných konzultací s FTZÚ tak, aby MFT 1000 mohlo být schváleno dle evropské normy pro Ex prostředí ATEX. Výroba MFT 1000 probíhá v souladu s ISO 9001/2000.

  MFT 1000 se vyznačuje moderní modulární koncepcí, vysokou technickou úrovní, jednoduchou a příjemnou obsluhou, snadnou montáží a příznivou cenou.

 • Při náhradě stávajících systému jsou vyžadovány minimální nároky na zásahy do rozvodů a instalací.
 • V jedné smyčce umožňuje připojení až 32 tankovacích míst. Tato tankovací místa jsou navzájem propojena průmyslovou sběrnicí na bázi RS 485 s maximální délkou jednoho segmentu 1500 m. K této sběrnici je připojeno také několik tiskáren na tisk výdejních dokladů umístěných na výjezdu od tankovacích míst a volitelně čtečka karet pro identifikaci do systému.
 • Systém řídí čerpadla určená k čerpání samotného produktu a dávkování aditiv. V systému může být maximálně dvakrát více čerpadel produktů než je tankovacích míst, u každého tankovacího místa lze standardně řídit dávkování dvou aditiv, což je v praxi více než postačující.
 • Data o tankování se uchovávají jak ve velínu na paměťových médiích PC, tak v jednotce na tankovacím místě, což zajišťuje vysokou bezpečnost uložených dat.Sběrnice propojuje rovněž všechna tankovací místa k počítači v dispečinku. Na tomto počítači běží vizualizační software na bázi MORIS32 určený k monitorování všech částí systému. Tento počítač může pracovat samostatně, nebo může být připojen do standardních lokálních, či globálních sítí.
 • Software je navržen tak, že umožňuje okamžité odeslání informací o tankování z monitorovacího PC do dalšího PC či GSM telefonu pomocí e-mailu, či SMS zprávy. Tato vlastnost např. umožňuje optimalizovat rozvoz produktu, ale i kontrolu pohybu řidičů. Stejným způsobem je možné monitorovat správnou funkci systému a odesílat případné alarmy odpovědným osobám. Sw MORIS32 má rovněž funkci WEB serveru, tzn. že data o tankování je možno vizualizovat na jakémkoliv PC z běžným html prohlížečem.
 • Grafický displej a velká klávesnice na jednotkách u tankovacích míst umožňuje jednoduché a snadné ovládání tankování, pravidelnou metrologickou kalibraci průtokoměrů bez nutnosti demontáže průtokoměru i servis. Do menu s metrologickými funkcemi má přístup pouze autorizovaná osoba. Linearizace dat probíhá automaticky podle schválených algoritmů a vícebodově (až 10 linearizačních bodů pro celý měřící rozsah průtokoměru).
 • Systém je navržen tak, aby porucha jedné jeho části nezpůsobila vyřazení celého systému.

Vizualizační software MFT Monitor

Je nainstalován v počítači ve velínu a slouží ke kontrole celého systému a vizualizaci všech procesů a toků dat v systému MFT 1000. Software je založen na systému MORIS 32 a je tedy plně přizpůsobitelný požadavkům zákazníka. Software umožňuje i připojení PC k nadřazenému DCS, či distribuci dat do lokální sítě pomocí WEB serveru, nebo MORIS serveru. Software je možné kombinovat (sdílení dat i vizualizace) se softwarem TankMonitor  určeným a schváleným pro bilance dat ze skladovacích nádrží (viz obrázek). Software je v českém jazyce (je dostupná i německá a anglická verze).

Základní funkce MFT Monitoru

 1. Zálohování dat o tankovaní do *.dbf souborů
 2. Vizualizace stavu technologie (otevření ventilů, spuštění čerpadel, alarmy, koncové spínače)
 3. Identifikace stáčejícího pomocí čtečky karet, číselného kódu, atd.
 4. Distribuce údajů o stáčení do podnikové sítě.  

Správa dat
Veškeré údaje o tankování jsou přenášeny z paměti jednotlivých MFT (kde jich může být uloženo až 256) do PC, kde jsou uloženy jako *.dbf soubor. Základní ukládané informace jsou: jméno odběratele, počátek tankování, ukončení tankování, produkt, tankované množství v tunách, m3(15°C), m3(aktuální teplota), průměrná teplota produktu při tankování, průměrná hustota produktu při tankování. Tyto údaje mohou být zobrazeny vnitřním prohlížečem MFT Monitoru, kde je možné použít různé filtry pro zobrazení dat (např. tankování v určitém časovém rozmezí, suma tankování jednoho odběratele v určitém období, atd.). Dále je možné tyto údaje zobrazit jakýmkoliv tabulkovým procesorem (např. MS Excel).

Vizualizace
MFT Monitor je založen na systému MORIS32 pod OS Windows95/98/2000/NT, což přináší možnost integrovat v rámci jednoho vizualizačního programu více aplikací (viz obrázek). Tato vlastnost je obzvláště výhodná, jsou-li nádrže s produktem osazeny hladinoměry, případně kompletním hybridním systémem (hladinoměr, teplotní čidlo, tlakové snímače P1, P3), který měří objem, hustotu a hmotnost produktu v nádrži. V tomto případě je možné velice přesně provádět bilance jednotlivých tankovacích míst proti úbytku produktu a aditiv v nádržích a výrazně tak zvýšit účinnost a informační a kontrolní hodnotu monitorovacího systému. Dle našich zkušeností je tento systém zpětné kontroly velice účinný a přesný a usnadňuje odhalení selhání jakéhokoliv měřícího prvku v systému.

Identifikace
Identifikace odběratele je možná dvěma způsoby, magnetickou (čipovou kartou), nebo manuálním zadáním číselného kódu pomocí klávesnice displeje MFT 1000. Veškeré údaje o odběrateli jsou zadány a uloženy uživatelem pomocí MFT Monitoru. Tyto údaje mohou být bez omezení snadno aktualizovány na základě přístupového hesla do MFTMonitoru. Množství a typ ukládaných informací je libovolný, základní obvyklé informace jsou: SPZ cisterny, SPZ auta, jméno řidiče, firma odběratele, max. objem cisterny (z důvodu bezpečnosti). Tyto údaje jsou rovněž vytištěny na vážním lístku. Na základě porovnání s aktuálními údaji s dalších MFT 1000 v poli je možné provádět i automatické směrování cisterny k prázdnému tankovacímu místu, kde je možno stáčet požadovaný produkt pomocí velkoplošného informačního displeje, který je připojen na linku MFT. Čtečka karet musí být samozřejmě umístěna mimo Ex prostředí (např. u vjezdu do rafinérie). Pokud je třeba, aby identifikace probíhala v Ex zóně, je možné použít zadávání identifikačního kódu pomocí I.S. klávesnice. Stejným způsobem pomocí dalších hesel je možné se přihlásit pro servis, či metrologické kalibrace.    

Distribuce dat
Jako první stupeň ukládaní dat slouží samotná jednotka MFT 1000 BU. Data v této jednotce zůstávají uložena do té doby, než sw MFT Monitor potvrdí bezchybný přenos dat do PC. Tímto způsobem zůstávají data zabezpečena proti chybám komunikace, linky, případně PC s MFT Monitorem. V dalším stupni jsou data uložena na HD PC s MFT Monitorem do denně (nebo hodinově, ročně) vytvářených složek. Tento systém usnadňuje prohledávaní historických dat o tankovaní. Vytvářené *.dbf soubory jsou velmi malé, proto objem uložených dat v PC může být při dnešní velikosti HD mnoho let. Zároveň PC funguje jako server a může data poskytovat dalším PC v lokální síti s vizulizačním programem. Toto PC se však může chovat jako slave pro nadřazený řídící systém (DCS) a poskytovat mu veškerá dostupná data volitelným protokolem (v současné době je vyřešena a v praxi aplikována komunikace s DCS Honeywell, Foxboro, Delta V (Emerson) a mnoha dalšími). Zároveň mohou být data odesílána pomocí GSM modemu na mobilní telefon, či na další PC vybavené GSM modem a to buď automaticky, nebo na vyžádaní. Existuje i možnost odesílaní údajů pomocí e-mailů, či funkce web serveru pro zobrazovaní dat (případně vizualizaci) v běžném html prohlížeči.

Display MFT na lávce stáčení auto/vlakokových cisteren 

Detail displeje MFT informujícího i průběhu tankování Ex zóně 

Příklad instalace základní jednotky MFT v Ex zóně

Otočný displej MFT na lávce v Ex zóně, dva displeje na 1 jednotku

FLAP spol. s r.o.